Kontakt

Celem kontaktu wypełnij formularz:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Treść wiadomości

(zgoda jest niezbędna do wysłania wiadomości, jeśli nie wyrażasz zgody skontaktuj się telefonicznie lub odwiedź nas osobiście)

 

Takedo sp. z o.o.

ul. Złota 61 lok. 100

00-819 Warszawa

NIP: 5272744869

REGON: 362509855

KRS:0000575036

 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 5 000 PLN